داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-10-11T09:40:31+0000
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

شەفەق نیوز/ نەخ تەڵای بیگانە و عراقی لە بازاڕە ناوخۆیەیلەی بەغداد، ئمڕوو دووشەممە ١١ی تشرین یەکەم ٢٠٢١ داوزیا. 

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوروپایی  لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهەر رەسیە ٣٦٠ هەزار دینار،  و نرخ سەنینی رەسیە ٣٥٦ هەزار.  

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی داوەزین وەخوەی دی لەپای ٣٣٠ هەزار دینار،  و نرخ سەنینی رەسیە ٣٢٦ هەزار دینار.  

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەڕنگەرەیلە، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ هالە ناونی ٣٦٠ هەزار دینار و ٣٦٤ هەزار،  و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی هالە ناونی ٣٣٠ هەزار دینار و ٣٣٥ هەزار.                

related

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-09 07:45:19
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-07-14 09:38:45
 بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-10-04 09:27:58
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-17 08:21:36
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-04-29 08:46:15
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-23 09:20:27
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-05-06 08:30:51
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-07-26 09:06:49
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق