داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-06-23T08:53:10+0000
داوەزین  نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای عراقی و  بیگانە لە بازاڕ  ناوخۆیەیلە، ئمڕوو پەنجشەممە ، 23 حوزەیران 2022    داوەزی. 

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت : نرخ فروشتن یەک مسقال تەڵای عەیار 21 خەلیجی و تورکی و ئەوروپی لە جادەی نەهر رەسیە 373 هەزار دینار، نرخ سەنینی رەسیە 369 هەزار، نرخ فروشتن رووژ چوارشەممە  376 هەزار دینار بوی. 

پەیامنیرمان وتیش: نرخ فروشتن یەک مسقال تەڵای عراقی داوەزین وە خوەی دی لە پای 333 هەزار دینار وە نرخ سەنینی رەسیە 329 هەزار دینار. 

لە باوەت نرخ تەڵا لە دوکانەێل زەرەنگەریل نرخ فروشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 خەلیجی ها لە ناوەنی 375 هەزار دینار و 385 هەزار دینار، نرخ تەڵای عراقی ها لە ناوەنی 335 هەزار و 345 هەزار دینار.

related

داوەزین نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

Date: 2021-12-01 08:41:31
داوەزین نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-04-18 09:41:07
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-03-08 08:54:04
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-11-03 10:01:41
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-01-27 08:44:24
داوەزین  نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-06-02 09:27:13
 بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-02-09 10:20:25
بەرزەوبۊن نرخ  تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-30 08:31:31
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق