داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-11-24T08:00:44+0000
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو چوارشەممە،  لە بازاڕەیل عێراق کەمیگ داوەزیا.  

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 لە تەڵای خەلیچی و تورکی و ئەوروپایی لە بازاڕەیل جادەی نەهەر بەغدای پایتەخت رەسیە  369 هەزار دینار،  و نرخ سەنینی رەسیە 365 هەزار دینار، نڕخ فڕوشتن، دۊیکە سێشەممە 370 هەزار دینار ئەرا هەر مسقاڵ بۊی.    

پەیامنێرمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی داوەزین وەخوەی دی لەپای 339 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 335 هەزار دینار.     

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەڕنگەرەیلە، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 هالە ناونی 370 هەزار دینار و 375 هەزار، و نرخ فرووشتن یەک شەممە تەڵای عراقی هالە ناونی 340 و 345 هەزار دینار. 

related

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-04-29 08:46:15
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-10-04 09:27:58
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

Date: 2021-11-20 09:06:37
داوەزین نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-10-20 10:08:45
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-23 09:20:27
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-11-07 09:21:50
بەرزەوبۊین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

Date: 2021-11-22 08:27:13
ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

Date: 2021-11-21 10:04:47
ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق