داوەزین نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-11-25T10:54:40+0000
داوەزین نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە،  لە بازاڕەیل عێراق کەمیگ داوەزیا.  

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 لە تەڵای خەلیچی و تورکی و ئەوروپایی لە بازاڕەیل جادەی نەهەر بەغدای پایتەخت رەسیە  368 هەزار دینار،  و نرخ سەنینی رەسیە 364 هەزار دینار، نڕخ فڕوشتن، دۊیکە چوارشەممە 369 هەزار دینار ئەرا هەر مسقاڵ بۊی.    

پەیامنێرمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی داوەزین وەخوەی دی لەپای 338 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 334 هەزار دینار.     

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەڕنگەرەیلە، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 هالە ناونی 370 هەزار دینار و 375 هەزار، و نرخ فرووشتن تەڵای عراقی هالە ناونی 340 و 345 هەزار دینار. 

related

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-11-17 10:06:19
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نوویگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-10 12:03:13
داوەزین نوویگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-10-18 09:33:51
ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-11-03 10:01:41
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-06 09:29:23
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-30 08:31:31
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن کەمیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-11-18 08:18:33
بەرزەوبۊن کەمیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-07-06 08:20:06
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق