داوەزین کەمیگ نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-09-20T07:41:12+0000
داوەزین کەمیگ  نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەرێم کوردستان  داوەزیا.    

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 147650 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  دویکە دووشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 147850 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد داوەزین وە خوەی دی، نرخ فرووشتن رەسیە 148250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 147250 دینار.              

لەهەولێر پایتەخت کوردستانیش نڕخ دۆلار داوەزی، نڕخ فروشتنی رەسیە 149900 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نڕخ سەنینی 147800 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

related

بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Date: 2022-06-22 15:16:02
بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Date: 2022-06-27 15:51:30
بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

داوەزین کەمیگ نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بازارەیل بەغدا

Date: 2022-08-24 14:20:35
 داوەزین کەمیگ نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بازارەیل بەغدا

داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل عراق

Date: 2022-03-17 15:32:43
داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

Date: 2022-01-19 07:30:22
بەرزەوبۊین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

داوەزین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

Date: 2022-08-11 07:30:33
داوەزین  نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Date: 2022-05-31 14:53:29
داوەزین  نرخ دۆلار  وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

جیگیربۊن نرخ دۆڵار لە بەغدا و داوەزینی لە هەولێر

Date: 2022-02-28 08:07:53
جیگیربۊن نرخ دۆڵار لە بەغدا و داوەزینی لە  هەولێر