داوەزین کەمیگ نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-09-19T07:59:03+0000
داوەزین کەمیگ  نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو دوشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەرێم کوردستان  داوەزیا.    

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 147850 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  دویکە یەکشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 147900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیربوین وە خوەی دی، نرخ فرووشتن رەسیە 148500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 147500 دینار.           

لەهەولێر پایتەخت کوردستانیش نڕخ دۆلار داوەزی، نڕخ فروشتنی رەسیە 148000 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نڕخ سەنینی 147900 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

related

بەرزەوبوین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-05-25 07:35:39
بەرزەوبوین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

بەرزەوبوین کەمیگ لە نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Date: 2022-07-30 14:56:54
بەرزەوبوین کەمیگ لە نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

ئارامگردن نرخ دۆڵار لە بەغدا و بەرزەوبۊنی لە هەولێر

Date: 2022-01-30 07:37:46
ئارامگردن نرخ دۆڵار لە بەغدا و بەرزەوبۊنی لە هەولێر

داوەزین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

Date: 2022-08-23 07:42:11
داوەزین  نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

داوەزین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-04-14 08:09:19
داوەزین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد

Date: 2022-10-02 14:08:03
بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد وجیگربۊنی لە هەولێر

Date: 2022-04-03 07:38:07
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد وجیگربۊنی لە هەولێر

بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد

Date: 2022-07-04 15:22:04
بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد