داوەزین کەمیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-01-15T09:50:56+0000
داوەزین کەمیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی لە بازاڕە ناوخۆیەیلەی بەغداد، ئمڕوو شەممە ١٥ی کانوون دۊیەم  ٢٠٢٢  وەشیوەی کەمیگ داوەزیا.    

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ  عەیار ٢١  لە تەڵای خەلیچی و تورکی و ئەوروپایی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهەر بەغدای پایتەخت رەسیە ٣٧٤ هەزار دینار،  و نرخ سەنینی رەسیە ٣٧٠ هەزار دینار.    

پەیامنێرمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ لە تەڵای عراقی داوەزین وەخوەی دی لەپای ٣٤٤ هەزار دینار،  و نرخ سەنینی رەسیە ٣٤٠ هەزار دینار.    

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەڕنگەرەیلە، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ هالە ناونی ٣٧٥ هەزار دینار و ٣٨٠ هەزار دینار،  و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی هالە ناونی ٣٤٥ هەزار دینار و ٣٥٠ هەزار دینار.    

related

ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-10-25 08:15:50
ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-06-28 11:15:16
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عێراق

Date: 2021-12-22 09:22:11
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عێراق

ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-11-10 09:03:20
ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-04 10:50:32
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-01-05 08:41:30
بەرزەوبۊین  نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

Date: 2021-11-28 09:23:08
ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

بەرزەوبووین نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

Date: 2021-10-09 09:09:42
بەرزەوبووین نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق