داوەزین مردن و تۊشهاتنەیل کۆرۆنا لە عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-11-24T14:15:04+0000
داوەزین مردن و تۊشهاتنەیل کۆرۆنا لە عراق

شەفەق نیوز/ وەزارەت تەندروسی عراق، ئمروو چوارشەممە، راگەیان داوەزین لە شمارەی مردن و تۊیشبۊین وە ڤایرۆس کۆرۆنا  لە ماوەی 24 ساعات گوزەشتە توومار کریایە.    

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تاقیگەیلیان 776 تۊیشبۊی نوو، و و1377 پسای خاسەوبۊین، وەگەرد 13  مردن توومارکردنە. 

related

کۆڕۆنای عراق.. نۆ پارێزگا بی مردن و داوەزین تۊشهاتنەیل

Date: 2021-10-20 13:52:59
کۆڕۆنای عراق.. نۆ پارێزگا بی مردن و داوەزین تۊشهاتنەیل

کۆڕۆنای عراق.. زیاتر لە دوو مەلیۆن بیمار خاسەو بۊینە

Date: 2021-10-30 13:34:42
کۆڕۆنای عراق.. زیاتر لە دوو مەلیۆن بیمار خاسەو بۊینە

کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین تۊشهاتنەیل و داوەزین مردنەیل  

Date: 2021-11-26 14:14:27
کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین تۊشهاتنەیل و داوەزین مردنەیل  

داوەزین کەمێگ لە مردن و تۊیشهاتنەیل کۆرۆنا لە عراق

Date: 2021-11-16 13:33:06
داوەزین کەمێگ لە مردن و تۊیشهاتنەیل کۆرۆنا لە عراق

کۆڕۆنای عراق.. داوەزین گەورەیگ لە تۊشهاتنەیل و ئارامگرتن مردنەیل

Date: 2021-10-02 13:16:32
کۆڕۆنای عراق.. داوەزین گەورەیگ لە تۊشهاتنەیل و ئارامگرتن مردنەیل

ئارامگرتن تۊشهاتنەیل و داوەزین مردنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-10-22 14:02:19
ئارامگرتن تۊشهاتنەیل و داوەزین مردنەیل کۆڕۆنای عراق

عراق داوەزین وەرچەویگ لە تۊشهاتنەیل کۆڕۆنا توومار کەێد

Date: 2021-11-06 14:52:31
عراق داوەزین وەرچەویگ لە تۊشهاتنەیل کۆڕۆنا توومار کەێد

عراق زیاتر لە 800 تۊشهاتن و 18 مردن وە کۆرۆنا توومار کەێد

Date: 2021-11-17 13:42:06
عراق زیاتر لە 800 تۊشهاتن و 18 مردن وە کۆرۆنا توومار کەێد