داوەزین تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق ئەرا خوار هەزار

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-10-11T13:39:52+0000
داوەزین تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق ئەرا خوار هەزار

شەفەق نیوز/ وەزارەت تەندروسی و ژینگەی عراق، ئمڕوو دووشەممە، داوەزین گەورەیگ لە شمارەی تۊشهاتنەیل ڤایرۆس کۆڕۆنا توومار کرد،  ک یە چەن مانگیگە وەی ئاستە نەداوەزیایە.

وەگورەی هەڵوێست رووژانەی پەتاگە ک رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، تاقێگەیل وەزارەت تەندروسی ٩٤٤ تۊشهاتن و ٢٨ مردن توومار کردن، و ٣٢٠٥ بیمار لە پەتاگە خاسەو بۊین،  و ٥٩٤٣ کەس واکسین دژوە ڤایرۆسەگە وەرگرد. 

گشت شمارەی خاسەوبۊیەیلە  رەسیە یەک مەلیۆن و ٩٤٨ هەزار و ٥٧١ کەس،  وەگەرد دوو مەلیۆن و ٢٤ هەزار و ٧٠٥ تۊشهاتن، و ٢٢ هەزار و ٥٩١ مردن                      

related

تەندروسی ئەنبار زەنگ مەترسی لەوەر کۆڕۆنا کوتێد

Date: 2021-08-07 07:15:10
تەندروسی ئەنبار زەنگ مەترسی لەوەر کۆڕۆنا کوتێد

کۆڕۆنای عراق.. دووارە تووشهاتنەیل بەرزەو بوون

Date: 2021-07-11 13:38:02
کۆڕۆنای عراق.. دووارە تووشهاتنەیل بەرزەو بوون

داوەزین وەرچەویگ لە تۊشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-09-15 14:04:51
داوەزین وەرچەویگ لە تۊشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنای عراق

٨١ مردن لەوەر ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-07-22 13:39:42
٨١ مردن لەوەر ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق

تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق لە دوو مەلیۆن ڕەد کەن

Date: 2021-09-29 14:06:37
تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق لە دوو مەلیۆن ڕەد کەن

ئەرا دوویەم رووژ لە بان یەک.. داوەزین تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-08-22 14:32:31
ئەرا دوویەم رووژ لە بان یەک.. داوەزین تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

تووشهاتنەیل رووژانەی کۆڕۆنای عراق لە ٧ هەزار رەد کەن

Date: 2021-06-30 13:24:25
تووشهاتنەیل رووژانەی کۆڕۆنای عراق لە ٧ هەزار رەد کەن

وەردەوامی داوەزبن مردن و تووشهاتتەیل گۆڕۆنای عراق

Date: 2021-09-04 14:45:41
وەردەوامی داوەزبن مردن و تووشهاتتەیل گۆڕۆنای عراق