تۊشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنای عراق داوەزێد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-01-15T13:19:00+0000
تۊشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنای عراق داوەزێد

شەفەق نیوز/ وەزارەت تەندروسی و ژینگەی عراق، ئمڕوو شەممە،  داوەزین لە تۊشهاتن و مردنەیل ڤایرۆس کۆرۆنا لە ماوەی ٢٤ سەعات گوزەشتە توومار کرد.  

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تاقیگەیلی ٢٤٧٧ تۊیشهاتن نوو،  و ٣٣٥ خاسەوبۊین،  و ٥ مردن توومار کردنە.   

دۊیەکە جومعە،  وەزارەتەگە ٣٢٦٦ تۊشهاتن،  و ٨ مردن، و ٣٩٧ خاسەوبۊین توومار کرد.   

related

بەرزەوبۊین فرەیگ تۊیشهاتنەیل  کۆرۆنای عراق

Date: 2022-01-10 13:30:41
بەرزەوبۊین فرەیگ تۊیشهاتنەیل  کۆرۆنای عراق

بەزەوبۊین تۊشهاتن و مردنەیل  کۆرۆنا لە عراق

Date: 2021-11-04 14:14:12
بەزەوبۊین تۊشهاتن و مردنەیل  کۆرۆنا لە عراق

کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین تۊیشبۊین و داوەزین مردنەیل

Date: 2021-12-03 13:47:13
کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین تۊیشبۊین و داوەزین مردنەیل

کۆرۆنای عراق ۷ هەزار تۊیشهاتن رەدکرد

Date: 2022-01-21 13:36:33
  کۆرۆنای عراق ۷ هەزار تۊیشهاتن رەدکرد

  کۆڕۆنای عراق.. تۊشهاتنەیل رووژانە دووارە بەرزەو بوون و داوەزین کەمیگ لە مردنەیل

Date: 2021-12-20 13:43:17
   کۆڕۆنای عراق.. تۊشهاتنەیل رووژانە دووارە بەرزەو بوون و داوەزین کەمیگ لە مردنەیل

عراق داوەزین گەپێگ لە مردن و تۊشهاتن کۆڕۆنا  توومارکرد

Date: 2021-11-13 14:25:25
عراق داوەزین گەپێگ لە مردن و تۊشهاتن کۆڕۆنا  توومارکرد

کۆڕۆنای عراق بەرزەوبۊن نوویگ لە مردن و تۊشهاتنەیل کەێد

Date: 2021-11-23 13:14:15
کۆڕۆنای عراق بەرزەوبۊن نوویگ لە مردن و تۊشهاتنەیل کەێد

کۆڕۆنای عراق.. 300 تۊشهاتنن و 3 مردن

Date: 2021-12-30 14:10:23
کۆڕۆنای عراق.. 300 تۊشهاتنن و 3 مردن