٤٦٨٤ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-06-10T15:00:56+0000
٤٦٨٤ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە عراق

شەفەق نیوز/ وەزارت تەندروسی وژینگەی عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، بەرزەوبوین لە شمارەی مردنەیل و تووشهاتتەبل ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە ماوەی ٢٤ ساعەت گوزەیشتە تۆمار کرد

وەزارەتەگە لەبەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تاقێگەیلی ٣٤ مردن و ٤٦٨٤ تووشهاتن نوو وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا تۆمار کردن، وەگەرد ٤٠٨٦ خاسەوبوین.

وتیش؛ گشت ژمارەی مردنەیل رەسیە ١٦ هەزار و ٦٤٨ کەس، و تووشهاتنەیل رەسینە یەک مەلیۆن و ٢٤٢ هەزار و ٥٤٠، یەک مەلیۆن و ١٥٩ هەزار و ٩٧٣ بیمار لەلیان خاسەو بوینە.

related

عراق خاسەوبوین فرەتر لە تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-05-12 14:16:21
عراق خاسەوبوین فرەتر لە تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

عراق نزیکەی ٤١٧٠ تووشهاتن و ٣٠ مردن وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-06-01 13:50:14
عراق نزیکەی ٤١٧٠ تووشهاتن  و ٣٠ مردن وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

کۆڕۆنا.. ٢٢١٨ تووشهاتن نوو و ٤٨ مردن لە عراق لەماوەی یەک رووژ

Date: 2020-12-01 12:35:08
کۆڕۆنا.. ٢٢١٨ تووشهاتن نوو و ٤٨ مردن لە عراق لەماوەی یەک رووژ

داوەزین خاسەوبویەیل و تووشهاتنەیل

Date: 2021-05-26 15:20:28
داوەزین خاسەوبویەیل و تووشهاتنەیل

کۆڕۆنای عراق.. ٣١ مردن و ٤٥٨٣ تووشهانن

Date: 2021-06-02 13:36:07
کۆڕۆنای عراق.. ٣١ مردن و ٤٥٨٣ تووشهانن

رێژەی خاسەوبوین وەرانوەر تووشهاتنەیل کۆڕۆنا لە عراق بەرزەو بوود

Date: 2021-05-06 14:17:52
رێژەی خاسەوبوین وەرانوەر تووشهاتنەیل کۆڕۆنا لە عراق بەرزەو بوود

کۆڕۆنای عراق.. واکسینەگە دریەێدە نزیکەی نیم مەلیۆن

Date: 2021-05-13 13:55:51
کۆڕۆنای عراق.. واکسینەگە دریەێدە نزیکەی نیم مەلیۆن

کۆڕۆنای عراق.. داوەزین لە تووشهاتنەیل و بەرزەوبوین خاسەوبویەکان

Date: 2021-04-24 13:28:56
کۆڕۆنای عراق.. داوەزین لە تووشهاتنەیل و بەرزەوبوین خاسەوبویەکان