بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-01-11T09:57:03+0000
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی لە بازاڕە ناوخۆیەیلەی بەغداد، ئمڕوو سێشەممە ١١ی کانوون دۊیەم ٢٠٢٢ بەرزەو بۊی.           

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ لە تەڵای خەلیچی و تورکی و ئەوروپایی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهەر بەغدای پایتەخت رەسیە ٣٧١ هەزار دینار،  و نرخ سەنینی رەسیە ٣٦٧ هەزار دینار.     

پەیامنێرمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ لە تەڵای عراقی بەرزەوبۊین وە خوەی دی لە پای ٣٤١ هەزار دینار،  و نرخ سەنینی رەسیە ٣٣٧ هەزار دینار.        

لە باوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەڕنگەرەیلە، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ هالە ناونی ٣٧٠ هەزار دینار و ٣٧٥ هەزار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی هالە ناونی ٣٤٠ هەزار دینار و ٣٤٥ هەزار دینار.        

related

ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-11-01 09:31:54
ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊین  نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-01-12 11:25:41
بەرزەوبۊین  نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-12-13 10:08:43
ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-06-28 11:15:16
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

  بەرزەوبۊن کەمیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-12-26 10:09:06
   بەرزەوبۊن کەمیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-04 10:50:32
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊین کەمێگ نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

Date: 2021-11-16 09:34:48
بەرزەوبۊین کەمێگ نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-27 08:56:08
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق