بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-10-14T09:29:11+0000
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی لە بازاڕە ناوخۆیەیلەی بەغداد، ئەرا دۊیەم رووژە پشتەڵپشت، ئمڕوو پەنجشەممە ١٤ی تشرین یەکەم ٢٠٢١ بەرزەو بۊی.     

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوروپایی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهەر رەسیە ٣٦٩ هەزار دینار،  ونرخ سەنینی رەسیە ٣٦٥ هەزار دینار.     

پەیامنێرمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی بەرزەوبۊن وەخوەی دی لەپای ٣٣٩ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٣٥ هەزار.     

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەڕنگەرەیلە، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ هالە ناونی ٣٧٠ هەزار دینار و ٣٧٥ هەزار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی هالە ناونی ٣٤٠ هەزار و ٣٤٥ هەزار دینار.                

related

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-06-28 11:15:16
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-04 10:50:32
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-10-17 10:15:53
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-27 08:56:08
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-06-30 09:37:32
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-09 12:30:53
 داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-10-18 09:33:51
ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-05 10:15:23
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق