بەرزەوبۊین کەمیگ لە  نرخ دۆڵار لە بەغداد و هەولێر

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-01-12T07:30:42+0000
بەرزەوبۊین کەمیگ لە  نرخ دۆڵار لە بەغداد و هەولێر

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو چوارشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەرێم کوردستان بەرزەوبۊی.   ‏    ‏    

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد،  شەوەکی ئمڕوو 148100 دینار عێراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن.         

دۊیەکە سێشەممە،  نرخ دۆلار رەسیە 148050 دینار وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.       

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد جۊر خوەی مەنییە، نرخ فرووشتن رەسیە 148500 دینار عێراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی،  و نرخ سەنینی رەسیە 147500 دینارعێراقی .          

لەهەولێر پایتەخت کوردستانیش نڕخ دۆلار بەرزەوبۊی، نڕخ فروشتنی رەسیە 148200 عێراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نڕخ سەنینی 148000 عێراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. ‌‌             

related

ئارامگرتن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد    

Date: 2022-01-06 15:11:51
ئارامگرتن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد       

داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2021-10-12 07:37:59
داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

ئارامگردن نرخ دۆلار لە وەخت بەسیان بازاڕەیل بەغدا

Date: 2021-12-13 15:51:04
ئارامگردن نرخ دۆلار لە وەخت بەسیان بازاڕەیل بەغدا

ئارامگرتن نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبۊین سەنینی لە هەولێر

Date: 2022-01-17 08:33:20
ئارامگرتن نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبۊین سەنینی لە هەولێر

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Date: 2022-01-17 15:10:11
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

بەرزەوبۊین نرخ دۆلار لە بەغدا  و داوەزینی لە هەولێر

Date: 2021-12-01 07:39:04
بەرزەوبۊین نرخ دۆلار لە بەغدا  و داوەزینی لە هەولێر

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Date: 2021-12-23 15:29:04
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد  

Date: 2022-01-08 07:43:56
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد