بەرزەوبۊین مردنەێل و داوەزین کەمێگ لە تۊشهاتنەیل کۆرۆنای عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-11-21T14:26:20+0000
بەرزەوبۊین مردنەێل و داوەزین کەمێگ لە تۊشهاتنەیل کۆرۆنای عراق

شەفەق نیوز/ وەزارەت تەندروسی عراق،ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان شمارەی مردن وە ڤایرۆس کۆرۆنا بەرزەوبۊیە لە ماوەی24 ساعات گوزەشتە.    

وەزارەتەگە لە بەیاننامەێگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیووز وت: تاقیگەێلیان  568 تۊیشبۊی نوو، و 705 خاسەوبۊین و 23  مردن توومارکردنە. 

related

کۆڕۆنای عراق.. نۆ پارێزگا بی مردن و داوەزین تۊشهاتنەیل

Date: 2021-10-20 13:52:59
کۆڕۆنای عراق.. نۆ پارێزگا بی مردن و داوەزین تۊشهاتنەیل

داوەزین کەمێگ لە مردن و تۊیشهاتنەیل کۆرۆنا لە عراق

Date: 2021-11-16 13:33:06
داوەزین کەمێگ لە مردن و تۊیشهاتنەیل کۆرۆنا لە عراق

کۆڕۆنای عراق.. زیاتر لە دوو مەلیۆن بیمار خاسەو بۊینە

Date: 2021-10-30 13:34:42
کۆڕۆنای عراق.. زیاتر لە دوو مەلیۆن بیمار خاسەو بۊینە

عراق داوەزین وەرچەویگ لە تۊشهاتنەیل کۆڕۆنا توومار کەێد

Date: 2021-11-06 14:52:31
عراق داوەزین وەرچەویگ لە تۊشهاتنەیل کۆڕۆنا توومار کەێد

عراق زیاتر لە 800 تۊشهاتن و 18 مردن وە کۆرۆنا توومار کەێد

Date: 2021-11-17 13:42:06
عراق زیاتر لە 800 تۊشهاتن و 18 مردن وە کۆرۆنا توومار کەێد

کۆڕۆنای عراق.. داوەزین گەورەیگ لە تۊشهاتنەیل و ئارامگرتن مردنەیل

Date: 2021-10-02 13:16:32
کۆڕۆنای عراق.. داوەزین گەورەیگ لە تۊشهاتنەیل و ئارامگرتن مردنەیل

کۆڕۆنای عراق.. ٥٣٦ تۊشهاتن و ٧ مردن

Date: 2021-11-27 14:14:12
کۆڕۆنای عراق.. ٥٣٦ تۊشهاتن و ٧ مردن

عراق  بەرزەوبۊین نووێگ لە مردن و تۊشهاتن کۆرۆنا توومارکرد

Date: 2021-11-07 14:20:44
عراق  بەرزەوبۊین نووێگ لە مردن و تۊشهاتن کۆرۆنا توومارکرد