بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-05-12T07:48:38+0000
بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و  هەولێر

شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممەی، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت   و هەرێم کوردستان  بەرزەوبوی.      

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 148000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. 

دویکە چوارشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 147950 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.     

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، ک نرخ فرووشتن رەسیە 148500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 147500 دینار.                  

لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وە خوەی دی ، ک نرخ فروشتن رەسیە 148200 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 148000 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

related

ئارامگردن نرخ دۆڵار لە بەغدا و بەرزەوبۊنی لە هەولێر

Date: 2022-01-30 07:37:46
ئارامگردن نرخ دۆڵار لە بەغدا و بەرزەوبۊنی لە هەولێر

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بازاڕەیل بەغداد

Date: 2022-05-14 07:54:51
بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بازاڕەیل بەغداد

بۆرسەی بەغداد لەوەر بەسیان جادەیل دەرەیلی بەسێد

Date: 2022-02-26 08:12:00
بۆرسەی بەغداد لەوەر بەسیان جادەیل دەرەیلی بەسێد

ئارامگرتن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Date: 2021-12-29 14:59:34
ئارامگرتن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-04-19 07:41:10
داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-03-27 08:56:26
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

ئارامگرتن نرخ دۆلار لە بەغداد و داوەزینی لە هەولێر

Date: 2021-10-26 08:11:24
ئارامگرتن نرخ دۆلار لە بەغداد و داوەزینی لە هەولێر

داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغدا

Date: 2022-04-25 15:07:00
 داوەزین  نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغدا