بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-06-20T07:24:46+0000
 بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو دوشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەرێم کوردستان بەرزەوبوی .      

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 148550 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. 

دویکە یەکشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 148450 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.     

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد بەرزەوبوی، ک نرخ فرووشتن رەسیە 149000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 148000 دینار.                  

لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، ک نرخ فروشتن رەسیە 148700 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 148500 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

related

داوەزین نرخ دۆلار وەرانوەر دینار عراقی

Date: 2021-01-02 07:19:29
داوەزین نرخ دۆلار وەرانوەر دینار عراقی

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Date: 2021-12-23 15:29:04
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-06-02 07:43:42
 بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

داوەزین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

Date: 2021-11-17 07:42:42
داوەزین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-04-10 07:25:31
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

داوەزین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

Date: 2022-03-03 07:26:41
داوەزین  نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

ئارامگردن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Date: 2022-05-11 14:39:09
ئارامگردن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

داوەزین کەمیگ لە نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Date: 2022-03-19 15:13:36
داوەزین کەمیگ لە نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد