بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بازاڕەیل بەغداد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-05-14T07:54:51+0000
بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بازاڕەیل بەغداد

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی وەرانوەر، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد داوەزیا.   

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت، شەوەکی ئمڕوو، رەسیە ١٤٨٢٥٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.  

رووژ پەنجشەممەی گوزەشتە، نرخ دۆلار رەسیە ١٤٨١٥٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی. 

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد بەرزەوبوی، ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٤٨٧٥٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٤٧٧٥٠ دینار عراقی.   

related

داوەزین کەمیگ نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

Date: 2022-02-02 07:20:50
 داوەزین کەمیگ  نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل  بەغدا

Date: 2022-01-05 15:00:46
داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل  بەغدا

داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-03-24 07:57:37
داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Date: 2022-05-01 14:57:29
بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد

Date: 2021-12-04 07:30:42
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد

بەرزەوبۊین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

Date: 2022-02-22 08:01:53
بەرزەوبۊین  نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و ئارامگردنی هەرێم کوردستان

Date: 2022-04-13 08:09:20
 بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و ئارامگردنی هەرێم کوردستان

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2021-09-23 07:26:23
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر