بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-08-02T09:40:38+0000
 بەرزەوبوین  نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای عراقی و  بیگانە لە بازاڕ  ناوخۆیەیلە، ئمڕوو سێشەممە ، 2 ئاب 2022    بەرزەوبوی. 

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت : نرخ فروشتن یەک مسقال تەڵای عەیار 21 خەلیجی و تورکی و ئەوروپی لە جادەی نەهر رەسیە 369 هەزار دینار، نرخ سەنینی رەسیە 365 هەزار، نرخ فروشتن رووژ دووشەممە  367 هەزار دینار بوی. 

پەیامنیرمان وتیش: نرخ فروشتن یەک مسقال تەڵای عراقی بەرزەوبوین وە خوەی دی لە پای 329 هەزار دینار وە نرخ سەنینی رەسیە 325 هەزار دینار. 

لە باوەت نرخ تەڵا لە دوکانەێل زەرەنگەریل نرخ فروشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 خەلیجی ها لە ناوەنی 370 هەزار دینار و 380 هەزار دینار، نرخ تەڵای عراقی ها لە ناوەنی 330 هەزار و 340 هەزار دینار.

related

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-02-15 09:17:56
 بەرزەوبۊن نرخ  تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-06-07 09:18:45
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-12-25 09:00:37
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-01-06 09:14:29
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

وەگەرد داوەزین جەهانی...داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-04-25 08:55:17
 وەگەرد داوەزین جەهانی...داوەزین نرخ  تەڵا لە بازاڕەیل عراق

جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد

Date: 2022-08-08 10:15:35
جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد

نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق وەشیوەی گەورەیگ بەرزەو بوود

Date: 2022-03-26 08:43:46
نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق وەشیوەی گەورەیگ بەرزەو بوود

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-23 09:20:27
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق