بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازارەیل بەغدا و هەولێر

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-09-20T08:48:53+0000
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازارەیل بەغدا و هەولێر

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەوبوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوروپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغدای پایتەخت رەسیە 343 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 339 هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 لە تەڵای عراقی بەرزەوبوین توومار کرد لەپای 313 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 309 هەزار دینار. 

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەرەنگەریل، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 هالە ناونی 345 هەزار دینار و 355 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 315 هەزار دینار و 325 هەزار دینار.

نرخ تەڵا لە هەولێر بەرزەوبوین لە بازاڕەیلی توومار کرد، ک نرخ فرووشتن وەگورەی سەندیکای زەڕەنگەرەیل وەیجویرە بوی:

یەک مسقاڵ عەیار 24 وە 400 هەزار دینار

یەک مسقاڵ عەیار 21 وە 358 هەزار دینار

 یەک مسقاڵ عەیار 18 وە 300 هەزار دینار.

related

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-11-27 10:18:15
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئەرا سێیەم رووژ...ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-01-10 09:29:43
ئەرا سێیەم رووژ...ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن کەمیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-04-04 09:57:07
بەرزەوبۊن کەمیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین گەورەیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-06-14 08:39:27
داوەزین گەورەیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا وجیگیربوینی لە هەولێر

Date: 2022-09-08 09:38:39
  بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا وجیگیربوینی لە هەولێر

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-10-17 10:15:53
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-01-04 08:48:03
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-05-08 08:46:45
 ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق