بەرزەوبوین کەمیگ نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-06-20T09:05:06+0000
 بەرزەوبوین کەمیگ نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی لە بازاڕە ناوخۆیەیلە، ئمڕوو دوشەممە، بەرزەوبوین وە خوەی دی.   

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوروپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغدای پایتەخت رەسیە 380 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 376 هەزار دینار، نرخ فروشتنی لە دویکە یەکشەممە رەسیە  379. 

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 لە تەڵای عراقی هەمیش بەرزەوبوین  وەخوەی دی لەپای 340 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 336 هەزار دینار. 

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەرەنگەریلە، نرخ فروشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناونی 380 هەزار دینار و 390 هەزار دینار، و نرخ یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 340 هەزار دینار و 350 هەزار دینار.

related

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-10-17 10:15:53
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-01-23 08:47:41
ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن کەمیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-12-04 09:07:45
بەرزەوبۊن کەمیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-05-08 08:46:45
 ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

Date: 2022-06-09 10:27:03
ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق وەشیوەی گەورەیگ بەرزەو بوود

Date: 2022-03-26 08:43:46
نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق وەشیوەی گەورەیگ بەرزەو بوود

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-06-23 08:53:10
داوەزین  نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-03-31 10:36:34
 ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق