بەرزەوبوین کەمیگ لە نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-06-19T15:24:01+0000
بەرزەوبوین کەمیگ لە نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت وەشیوەی کەمیگ بەرزەو بوی.  

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان ١٤٨٥٠٠ دينار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٤٨٤٥٠ دينار عراقی.   

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد جیگیرە، ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٤٩٠٠٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٤٨٠٠٠ دینار عراقی.   

related

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-05-26 07:25:31
بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد

Date: 2022-03-26 08:06:21
ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-03-08 07:43:45
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

ئارامگرتن نرخ دۆلار لە مەوقەی بەسیان بۆرسەی بەغداد

Date: 2021-11-09 15:08:29
ئارامگرتن نرخ دۆلار لە مەوقەی بەسیان بۆرسەی بەغداد

ئارامگردن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Date: 2022-02-14 16:36:12
ئارامگردن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-06-16 07:33:21
 بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

داوەزین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-04-14 08:09:19
داوەزین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

ئارامگرتن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد    

Date: 2022-01-06 15:11:51
ئارامگرتن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد