بەرزەوبوین کەمیگ لە تویشهاتن و مردنەیل کۆرۆنا لە عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-08-02T14:45:15+0000
 بەرزەوبوین کەمیگ لە تویشهاتن و مردنەیل کۆرۆنا لە عراق

شەفەق نیوز/ وەزارەت تەندروسی عراق، ئمڕوو سێشەممە، بەرزەوبوین کەمیگ لە تویشهاتن و مردن ڤایرۆس کۆرۆنا  لە ماوەی 24  ساعاا گوزەشتە توومار کرد.  

وەپای هەڵویست رووژانەی پەتاگە ک ٧ ئاژانس شەفەق نیوز " شمارەی تویشهاتن نوویەیلە رەسیە 1344 تویشهاتن، و دوو مردن، و 2875 خاسەوبوین". 

وەزارەتەگە دویکە یەکشەممە، یەک مردن، و1090 تویشهاتن، و3511 خاسەوبوین توومارکرد.

related

یەک مردن و 100 تویشهاتن وە کۆرۆنا لە عراق

Date: 2022-05-27 16:57:07
یەک مردن و 100 تویشهاتن وە کۆرۆنا لە عراق

بەرزەوبۊن تۊشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-11-02 14:18:18
بەرزەوبۊن تۊشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنای عراق

کۆرۆنای عراق... ٣٤٢  تۊیشبۊی  و ٨ مردن     

Date: 2021-12-22 13:23:21
کۆرۆنای عراق... ٣٤٢  تۊیشبۊی  و ٨ مردن       

دوو مردن و ٢٦٢ تۊشهاتن کۆرۆنا لە عراق

Date: 2022-03-21 14:35:25
دوو مردن و ٢٦٢ تۊشهاتن کۆرۆنا لە عراق

داوەزین کەمیگ لە تویشهاتن کۆرۆنا و بەرزەوبوین مردن لە عراق

Date: 2022-07-07 14:21:55
داوەزین کەمیگ لە تویشهاتن کۆرۆنا و بەرزەوبوین مردن لە عراق

کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین لە شمارەی تۊشهاتن و مردن و خاسەوبۊن

Date: 2022-02-01 13:26:22
کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین لە شمارەی تۊشهاتن و مردن و خاسەوبۊن

کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین تۊیشبۊین و مردن و خاسەوبۊیەیل کۆرۆنا

Date: 2021-12-05 13:37:43
کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین تۊیشبۊین و مردن و خاسەوبۊیەیل کۆرۆنا

داوەزین لە تویشهاتنەیل و بەرزەوبوین لە مردنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2022-07-24 13:39:08
داوەزین لە تویشهاتنەیل و بەرزەوبوین لە مردنەیل کۆڕۆنای عراق