بەرزەوبوین پلەی گەرمی ناچار شەش پارێزگای عراق کەێد پەک دەوام فەرمی سوو بخەێد

بەرزەوبوین پلەی گەرمی ناچار شەش پارێزگای عراق کەێد پەک دەوام فەرمی سوو بخەێد
2024-07-10T10:03:45+00:00
شەفەق نیوز/ حکومەت پارێزگای موسەنار لە بەیاننامەیگ فەرمی، بڕیار دا سوو پەنجشەممە بکەێدە پشوو فەرمی، لەوەر بەرزەوبوین پلەی گەرمی، کە مەزەنە کریەێد بڕەسێدە ٥٠ پلەی سەدی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەنجومەن پارێزگای زیقار هەمیش بڕیار داو سوو پەنجشەممە بکەێدە پشوو لەوەر بەرزەوبوین پلەی گەرمی.

هەرلیوا، و لەوەر بەرزەوبوین پلەی گەرمی، ئەنجومەن پارێزگای واست بڕیار پەکخستن دەوام فەرمی لە گشت پارێزگاگە ئەرا سوو پەنجشەممە دەرکرد، بیجگە فەرمانگەیل خزمەتگوزاری و ئەمنی.

هەرلە پارێزگایل بەسرە، میسان، دیوانە، لە باشوور عراق، بڕیار پەکخستن دەوام فەرمی ئەرا سوو پەنجشەممە دانر لەوەر بەرزەوبوین پلەی گەرمی.

Shafaq Live
Shafaq Live