ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد و داوەزینی لە هەولێر

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-09-21T07:53:03+0000
ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد و داوەزینی لە هەولێر

شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت ئارامگرد و هەرێم کوردستان  داوەزی.    

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 147650 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. هەمان نرخ لە دویکە سێشەممە توومارکریایە،

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد داوەزین وە خوڵی دی ، ک نرخ فرووشتن رەسیە 148000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 147000 دینار.             

لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزین وەخوەیدی، ک نرخ فروشتن رەسیە 147700 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 147600 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

related

ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-05-19 07:47:39
ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

ئارامگردن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغدا

Date: 2022-02-16 15:01:39
 ئارامگردن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغدا

داوەزین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەرێم

Date: 2022-09-14 08:09:53
داوەزین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەرێم

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-03-27 08:56:26
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد

Date: 2022-08-06 08:08:25
داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Date: 2021-12-23 15:29:04
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد

Date: 2022-08-25 14:40:10
داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد

داوەزین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەرێم

Date: 2022-06-09 08:49:56
داوەزین  نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەرێم