ئارامگردن نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-08-02T07:41:42+0000
 ئارامگردن نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

شەفەق نیوز/  نڕخ دۆڵار ئەمریکی وەنراوەر وە دینار عراقی ،ئمڕوو سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغدا  جیگر بوی و لە هەولێر بەرزەوبوی.   

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆڕسەی کیفاح و حارسیەی ناوەندی ئمڕوو،  148650 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومارکردن، هەمان نرخ لە دویکە دووشەممە توومارکریایە.

پەیامنێرەگەمان ئاماژە کرد ک نرخ فرووشتن و سەنەین لە بازاڕە ناوخۆەیەیل بەغداد ئارام گرد ک نرخ فرووشتن رەسیە 149000  دینار عراقی، ونرخ سەنین رەسیە 148000 دینار وەرانوەر 100دۆلار ئەمریکی.  

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەوبوین وە خوەی دی نرخ فروشتن رەسیە 148800 دینار عراقی و نرخ سەنین رەسیە 148700 دینار عراقی لە وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی. 

related

ئارامگرتن نرخ دۆڵار لە بەغدا و بەرزەوبۊنی لە هەولێر

Date: 2022-02-07 07:38:31
ئارامگرتن نرخ دۆڵار لە بەغدا و بەرزەوبۊنی لە هەولێر

بەرزەوبۊین کەمیگ لە نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

Date: 2021-12-07 07:51:09
بەرزەوبۊین کەمیگ لە نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-04-18 07:27:23
داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-06-02 07:43:42
 بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد

Date: 2021-11-15 14:25:18
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد

بەرزەوبوین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-07-07 08:19:09
بەرزەوبوین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

جیگیربۊن نرخ دۆڵار لە بەغدا و داوەزینی لە هەولێر

Date: 2022-02-28 08:07:53
جیگیربۊن نرخ دۆڵار لە بەغدا و داوەزینی لە  هەولێر

داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Date: 2022-03-29 15:20:47
داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد