ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-11-22T08:27:13+0000
ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو دووشەممە،  لە بازاڕەیل عێراق ئارامگرت.     پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 لە تەڵای خەلیچی و تورکی و ئەوروپایی لە بازاڕەیل جادەی نەهەر بەغدای پایتەخت رەسیە  379 هەزار دینار،  و نرخ سەنینی رەسیە 375 هەزار دینار، و  دۊیکە دووشەممە خود نرخەگە توومار کریاگە.    

پەیامنێرمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی داوەزین وەخوەی دی لەپای349 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 345 هەزار دینار.     

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەڕنگەرەیلە، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 هالە ناونی 380 هەزار دینار و و385 هەزار، و نرخ فرووشتن یەک شەممە تەڵای عراقی هالە ناونی 350 و 355 هەزار دینار. 

related

بەرزەوبۊین نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

Date: 2021-11-11 11:36:36
بەرزەوبۊین نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-07-26 09:06:49
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-24 08:55:48
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-10-11 09:40:31
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئارامگرتن نڕخ تەڵا لە بازارەێل عراق

Date: 2021-10-28 09:27:54
ئارامگرتن نڕخ تەڵا لە بازارەێل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-05-31 09:32:30
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

Date: 2021-11-28 09:23:08
ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-16 08:37:59
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق