کورونا، بەدتر لە جەنگ جەهانڕوو

Category: هــــه‌واڵ جیــهانى

Date: 2021-01-11T08:09:58+0000
کورونا، بەدتر لە جەنگ جەهانڕوو

شەفەق نیوز- هەر چەن کورونا، نە چەنە شەڕ جەهانڕوو دوێیم ئایم کوشتگە، نە‌یش ماشینێ تووقانگە و نە‌یش هەم ماڵێگ رمانگە، باوجی دە لا باوەت ئقتساد جەهانی، ماڵ وڵات رمان و چگ.

بانک جەهانی وتگە: وەێجوورە ک دیارە، دیاری‌ترین ئاڵنگ کورونا، دە ساڵ 2020 زایەنی یە بییە ک ئقتساد دنیا شێۆانگە.

ئی سەرچاوەێ ئاماری گەپە دە دنیا، وانگ داگە ک ئقتساد دنیا دە ئی ساڵە 4.3 له‌سەد بووچگترەو بییە ک ئی رووداو گەنە، هە دە جەنگ جەهانڕوو دوێیم کەفتگە و هیچ چشتێ تر ئێقەرە ئاڵنگی دە مل کەسب و کارەێل ئی دنیا وەێ گەپییەو نەناگە.

related

ویریا ببن ک له نوو کورونا نه‌گرن

Date: 2020-11-13 18:05:46
ویریا ببن ک له نوو کورونا نه‌گرن

خۆکوشتن دا نوای کورونا

Date: 2020-12-03 18:15:49
خۆکوشتن دا نوای کورونا

کەیوانووێ دۆماێ 101 ساڵ له داشکانن پاندومیێگ، ئمساڵ واکسه‌ن دا

Date: 2021-01-15 07:20:53
کەیوانووێ دۆماێ 101 ساڵ له داشکانن پاندومیێگ، ئمساڵ واکسه‌ن دا

جه‌شن یه‌ک ساڵانی کورونا

Date: 2020-11-17 18:25:35
جه‌شن یه‌ک ساڵانی کورونا

تیه‌ڵترین ماڵئاوایی دنیا

Date: 2020-12-03 18:44:41
تیه‌ڵترین ماڵئاوایی دنیا

مەرگ رووژێ هزار کورونایی ده ئاڵمان

Date: 2021-01-15 10:16:30
مەرگ رووژێ هزار کورونایی ده ئاڵمان

سێ رووژ‌ه‌ی سه‌ره‌تایی تووش هاتن وه کورونا، جوور تڵاسه

Date: 2020-11-19 15:14:51
سێ رووژ‌ه‌ی سه‌ره‌تایی تووش هاتن وه کورونا، جوور تڵاسه

کورونا، چشتەیلێ تر لە ویرەو بردگە

Date: 2020-12-10 16:18:03
کورونا، چشتەیلێ تر لە ویرەو بردگە