ئەودی کردن واکسە‌ن کورونا، مزگانی بێ‌مزگانی

Category: هــــه‌واڵ جیــهانى

Date: 2020-11-19T15:54:43+0000
ئەودی کردن واکسە‌ن کورونا، مزگانی بێ‌مزگانی

شەفەق نیوز- سازمان بێهداشت جەهانی وە گشت وت: فرە وە مزگانی وە‌دی کردن واکسە‌ن کورونا دڵ خوەتان خوەش نەکەن.

ئی سازمانە هەر چەن چگ وە‌ر ئەو پیری هەواڵ وە‌دی کردن واکسەن کورونا، وت: باوجی یە دڵ خوەشی فرەیێگ نەدیرێ، چوون هێمان پرسیارییەیل فرەیێگ دە ئی باوەتە، بێ‌جواو ماگە.

related

چوار جه‌واز وە گیاداروو کورونا دریا

Date: 2020-11-07 07:16:45
چوار جه‌واز وە گیاداروو کورونا دریا

ویریا ببن ک له نوو کورونا نه‌گرن

Date: 2020-11-13 18:05:46
ویریا ببن ک له نوو کورونا نه‌گرن

جه‌شن یه‌ک ساڵانی کورونا

Date: 2020-11-17 18:25:35
جه‌شن یه‌ک ساڵانی کورونا

سێ رووژ‌ه‌ی سه‌ره‌تایی تووش هاتن وه کورونا، جوور تڵاسه

Date: 2020-11-19 15:14:51
سێ رووژ‌ه‌ی سه‌ره‌تایی تووش هاتن وه کورونا، جوور تڵاسه

گورد ته‌وه‌ڕۆم، ئه‌وه‌یش ده شه‌س‌ داواداو کورونا

Date: 2020-11-24 20:15:08
گورد ته‌وه‌ڕۆم، ئه‌وه‌یش ده شه‌س‌ داواداو کورونا

کورونا، یه‌ک و نیم ملیوون ئێرانی بێکار کرد

Date: 2020-09-29 05:37:48
کورونا، یه‌ک و نیم ملیوون ئێرانی بێکار کرد

کورونا، ئێران ته‌عتیله‌و کرد

Date: 2020-11-26 21:04:14
کورونا، ئێران ته‌عتیله‌و کرد

کورونا نوای هاتن‌چگن وه تێهران گرت

Date: 2020-10-14 12:47:01
کورونا نوای هاتن‌چگن وه تێهران گرت