زەویلەرزەی ویرانکەریگ دەێد لە ژاپۆن و تسۆنامی وە بەرزی 3 مەتر لە نزیک کناراوەیل

زەویلەرزەی ویرانکەریگ دەێد لە ژاپۆن و تسۆنامی وە بەرزی 3 مەتر لە نزیک کناراوەیل
2024-04-03T06:56:39+00:00
شەفەق نیوز/ دەزگایەیل راگەیان ژاپۆن راگەیانن، زەویلەرزەیگ  وە تونی 7.5پلەی رێختەر لە باشوور خوەرئاوای وڵاتەگە رویدا و دانشتگەیل تایوان هاوسای هەس وەپی کردن.

مەزەنەکرێد تسۆنامی وە بەرزی سێ مەتر بڕەسێدە کناراوەیل ئەوکیناوا لە باشوور خوەرئاوای ژاپۆن لە نیمەڕوو وەپای وەخت ناوخوەی، وەپای  رادیۆ و تەلەفزیۆن ژاپۆنی (NHK).

Shafaq Live
Shafaq Live