زەویلەرزەیگ وەتونی ٦.٣ پلە دەێد لە ژاپۆن

زەویلەرزەیگ وەتونی ٦.٣ پلە دەێد لە ژاپۆن
2024-07-08T06:35:01+00:00
شەفەق نیوز/ زەویلەرزەیگ وەتونی 6.3 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر، شەفەق ئمڕوو دووشەممە، داد لە وەرانوەر خوەرئاوای دوورگەیل "ئۆگاساوارا"ی ژاپۆنی، وەبی هووشداری لە "تسونامي".

ئاژانس کەشناسی ژاپۆن وت: زەویلەرزەگە لە ساعەت 05.02 وەوەخت وڵاتەگە، وە قویلی 530 کیلۆمەتر بویە.

هویچ هوشدارییگ لە رویدان شەپوول تسونامی نەهات، و تا ئیسە راپۆرتەیل زەخمداری و زەرەدەیل نەڕەسیە.

Shafaq Live
Shafaq Live