زەۊیلەرزەی تونیگ دەێدە ئەندەنوسیا

Category: هــــه‌واڵ جیــهانى

Date: 2022-01-14T11:43:39+0000
 زەۊیلەرزەی تونیگ دەێدە ئەندەنوسیا

شەفەق نیوز/ زەۊیلەرزەی تونیگ، ئمڕوو جومعە،  جاکارتا پایتەخت ئەندەنوسیا،  و هەرێم جاوە لەرزان.  

دەزگای رەوانگەی کەشوهەوای ئەندەنوسیا وت: زەۊیلەرزە وە تونی ٦،٧ پلە، دافە وەرانوەر کناراوەیل دوورگەی جاوە، ک هیشت بڕێ لە دانیشتگەیل جاکارتای پایتەخت لە رخ لەرزەگە لە ماڵەیلە دەرچن.

دەزگاگە وتیش: زەۊیلەرزەگە وە دۊری ٥٢ کیلومەتر وەرانوەر هەرێم بانتن وە قۊلی ١٠ کیلومەتر بۊی.   

دەزگاگە دیاری کرد ک مەزەنە نییە بوودە تسۆنامی.   

related

هوشداریکردن لە تسۆنامییگ دۊیای زەۊیلەرزەی ٧،٥ پلەی ئەندەنوسیا

Date: 2021-12-14 06:12:11
هوشداریکردن لە تسۆنامییگ دۊیای زەۊیلەرزەی ٧،٥ پلەی ئەندەنوسیا

کوشیان و زەخمداری وە بورکانیگ لە دوورگەی جاوەی ئەندەنوسیا

Date: 2021-12-05 06:25:40
کوشیان و زەخمداری وە بورکانیگ لە دوورگەی جاوەی ئەندەنوسیا

زەۊیلەرزەی تۊنیگ دەێد لە خوراسان

Date: 2021-11-28 06:33:43
زەۊیلەرزەی تۊنیگ دەێد لە خوراسان

چوار پەنابەر ئەفغانی دەم خوەیان دۊرن

Date: 2021-12-08 08:09:54
چوار پەنابەر ئەفغانی دەم خوەیان دۊرن

ئەندەنوسیا پایتەختەگەی خەێدە دوورگەی دۊریگ

Date: 2022-01-18 09:57:02
ئەندەنوسیا پایتەختەگەی خەێدە دوورگەی دۊریگ

دو زەۊیلەرزە دەێد لە ناوچەیگ ئیرانی لەکنار عراق

Date: 2021-12-15 06:34:59
دو زەۊیلەرزە دەێد لە ناوچەیگ ئیرانی لەکنار عراق

زەۊیلەرزەی تونیگ دەێدە ولایەتیگ لە ئەمریکا

Date: 2021-12-21 06:30:39
زەۊیلەرزەی تونیگ دەێدە ولایەتیگ لە ئەمریکا

چوار زەۊیلەرزە لە وڵات مەغریب

Date: 2021-12-21 14:17:18
چوار زەۊیلەرزە لە وڵات مەغریب