رووسیا: پلاستیک ناو زەریای جەهانی تا ٢٠٥٠ لە ماسی زیاترەو بوود

2023-01-21T10:55:07.000000Z

شەفەق نیوز/ ڤیکتۆریا ئەبرامچینکۆ خانمە سەرۆک وەزیرەیل رووسیا، وت: بڕ پلاستیک ناو زەریای جەهانی لە ساڵ ٢٠٥٠ لە ماسی زیاترەو بوود، ئەگەر مەردم هەر وەیجویرە پلاستیک وەکار بارن.

ئەبرامچینکۆ ئەرا ئاژانس "نوفوستي" وت: هەنار هەر تاکە مۆزیگ بنریەێدە ناو پاکەتیگ پلاستیک وەجیا، و هەر پارچە شیرینییگ وەجیا بنریەێدە ناو پلاستیک، هو یە کار یەدیگە، و ئیمە وەگەرد یەکەو ئەو کارە کردیمن، و چە ساڵیگ دەنگ ئەرا ئەوە دایمن، و هاتێ ئەوە بڕسەێدە کارەساتیگ، ک هەر ساڵیک ١ج مەلیۆن تەن لە پلاستیک کەفێدە ناو زەریای جەهانی، و ئەگەر تا ساڵ ٢٠٥٠ مەردمە وەیجویرە پلاستیک وەکار بارن، پلاستیک لە ماسی زیاترەو بوود.

Shafaq Live
Shafaq Live