شمارەی 242 لە گۆڤار فەیلی

شمارەی 242 لە گۆڤار فەیلی
2024-03-11T19:24:22+00:00
شەفەق نیوز/ لە دامەزراو شەفەق نیوز ئەرا روشنهویری و راگەیانن کورد فەیلی، شمارەی (242) ئەرا مانگ شوبات/ فیبرایر 2024 لە گۆڤار فەیلی وە زوان عەرەوی هاتە دەر. Faili Magazine , Issue No. 242, February 2024* (بارکردن گۆڤارەگە راستەخۆ) بارکردن گۆڤارەگە وەشیوەی PDF لەی ناونیشان خوارە:
Shafaq Live
Shafaq Live