شمارەی "دووسەدو چل و شەش" گۆڤار فەیلی

شمارەی "دووسەدو چل و شەش" گۆڤار فەیلی
2024-07-01T08:57:07+00:00

* شەفەق نیوز/ لە دامەزراو شەفەق نیوز ئەرا روشنهویری و راگەیانن کورد فەیلی، شمارەی (246) ئەرا مانگ حوزەیران/ یونیۆ 2024 لە گۆڤار فەیلی وە زوان عەرەوی هاتە دەر.

.Faili Magazine , Issue No. 246, June 2024*

(بارکردن گۆڤارەگە راستەخۆ)

بارکردن گۆڤارەگە وەشیوەی PDF لەی ناونیشان خوارە:

Shafaq Live
Shafaq Live