شمارەی (٢٤٤) گۆڤار فەیلی

شمارەی (٢٤٤) گۆڤار فەیلی
2024-05-01T07:33:46+00:00

شەفەق نیوز/ لە دامەزراو شەفەق نیوز ئەرا روشنهویری و راگەیانن کورد فەیلی، شمارەی (244) ئەرا مانگ نیسان/ ئەپرێل 2024 لە گۆڤار فەیلی وە زوان عەرەوی هاتە دەر.

Faili Magazine , Issue No. 244, April 2024*

(بارکردن گۆڤارەگە راستەخۆ)

بارکردن گۆڤارەگە وەشیوەی PDF لەی ناونیشان خوارە:ش

Shafaq Live
Shafaq Live