مادنیشت

مادنیشت
2024-02-11T04:50:08+00:00

مادنیشت دەس کی بنیادد بەنی

کام وا ، کام واران بنا ڕاد ژ­ە­نی

مادنیشت! زاڵ زە­ڕ، وامنەێ ساڵان

پیر پرچ چە­رمێ باوگ ئە­ڤداڵان

تا تۆ گە­ورا بۊد وساید وه پاوه

بنچینەێ بە­شە­ر هزار تووک داوه

خە­م خوەراواێ خان مە­سۊر دیری

توژاوڵە­ێ له زام دنیاێ دۊر دیری

زەڕەێ شاپە­روەر ها واراندەو

ها وه تە­مەلۊل وە­هاراندەو

ها چۊزەێ نەو­ڕە­س قە­ێ داراندەو

ها وه سووسە­ن گوڵ نساراندەو

ئاسووم هەسەڵ کەنۊ داردە

غەزەڵم کەڵ مەس قەێ مەقاردە

چەوێڕد چۊ چەتر دۊەتەگانمە

داواند داوان داڵگانمە

بەڕۊد باوگە وەن داێەمە

کەێکوود شێرە ، چروو ساێەمە

نەوتۊلد گوچان گەر دەسمە

ئاخڵەێ مانگد پەچیەێ پەسمە

نەورووز گوڵ خێزیا هەێ گوڵ هەێ گوڵدە

چۊ خودا پێ داێ دنیا وە دڵدە

هەرچەن پەنجە تێ کەپوو کەپوودە

دنیا مەس لە ئەتر شەو بوودە

دنیاێ وا لە پەێ سەقامێگ نەێرێ

چۊ گوڵ د ڕووژەو دەوامێگ نەێرێ

ئێ پرچ سفێد بان باڵادە

جەور سەربەرزی ناو دێواڵادە

هەر دار بەرزێ سان خەنەو گژێ

بزان ئەو دارە بەر گرتێە بژێ

ئۊشن گەورا ماڵ کەشکەشان منم

ئەو کەسە ک تۊەم شێعر وەشان منم

منیش گیان تەڕ کوور سزێگ دێرم

کەفیدەو لاوام بوو کزێگ دێرم

تیەنی نمەزاێ بێ نزێگ دێرم

چەرداخ بۊچگ پایزێگ دێرم

ئەر ت نەۊاتای وە ستۊن م

دشمن فەتیرە کرد وە خۊن م

بەو تنیش جوور م ئاێەمی بکە

فکرێ پەێ وەهار داێەمی بکە

سەعيد بانان

Shafaq Live
Shafaq Live