واڵنتاین، جادوو هزارەێ نوو

Category: وتـار

Date: 2021-02-18T11:42:24+0000
واڵنتاین، جادوو هزارەێ نوو

شه‌فه‌ق نیوز - تەولید، سەرمایە، سوود، ئەرزێشت، ئوو ئایم خوەێ، کوومەیێگن لە داراییەێلەێ ئی سەردەمە ک فرە کەس وە شێوازێگ سیستماتیک و خوەێ ئەڕا خوەێ، دکەێگە کاڵا ئوو ساگەێ لە کاڵابیین دکەفێگە مل ژیان گشت و گشت ئەیانە دبنە بەشێ لە بازارێ ئەڕا خڕین و فرووشن کاڵاێل جووراجووور و بەترەف کردن و سوودێ دڕشێگە گیرفان خاونەێل سەرمایەێل جەهانی.

رووژەێل تایبەتی، شەوەێل دیاری کریاگ، جەژنه‌ێل گەپ و بۆچگێ لە وەدی هاتن تا رووداوەێل جەهانی و میللی تا حەتتا مردن و هەر چشتێ تر، گرد بینەسە ده‌سپێچگانێ ئەڕا یە ک خەرجێگ بکرێگ و جەژنێ بنرێگ و چشتێ بسینرێگ و دەس‌دۆماخریش چشتێ بسکێگە جیو پوولدارەێلە تا پوولدارترێیانەو بکەێ.

دە ئی جەرخە و چەرخە گشت چشتێ لە سان و سان‌فرووش و سان‌تاشەێلە گرتگە تا وە زەمین و ته‌رم و قەور و قەورکن، هە لە وەدی هاتن تا تم کردن ئایم وەختێ ک دمرێ گشتێ دەرئامە و سوودەگەێ وە هساو کوماپنییەێلەێ گەپتر و وە هساو کەڵە سەرمایەدارەێلە دچوو.

واڵنتاین، یەکێ لەو رووژەێلەسە ک گشت دنیا دجمنێ ئەڕا کادوو داین و کادوو گرتن و بازارگەردی و تەکانن جیو وڵات.

ئەومە، ئایمەێل کڵاسیک، ئەڕا یە ک ئەوینداری خوەیان وە یەکترەکی بڕەسانان لە رێ سداقەت و یەکڕەنگی، ئێعتماد و دڵنیایی و پشت‌بەسین و همیرداری، پاوەنە بیین و وە خەڵقانن چشتەێلێ جوور شێعر و رومان و کتاو و نەقاشی و چشتەێلێ لەێ‌وا پەلەمار دبردن ک ئایم ئەڕا وە دەس هاوردنێیان شەوگار و رووژگار فرەیێگ یا تاکمەجارێگیش ساڵ و مانگ فرەترێگیش دنا ئەڕا یە ک کەسێ یا بڕێ لەێ ئەوبڕەسن ک دووسخوازێیانە، ئێسە چە؟ یەمە ئی چشتەێل فرە بهەرزە جی خوەیان دانە وە شێوەێ نیمەناتەمامێ لە مودڕنیتە ک ئەرزێشت چشتەێلە، نە دە نام و ناخ خوەیان و نە دە خەڵقانن چشتەێل بهەرز، ک دە نام‌بەین کاڵاێلێ پڕ زەرق و بەرق، ئەوەیش دە خوارترین تراز خوەێ یانێ ئەڕا سەنین و بەترەف کردن کاڵاێلە و ئی گۆڕیانە لە ئایم بیین تا وە کاڵابیین، تا گشتێ ببنە بەشێ لە چەرخەێ سەرمایەداری و بەشێ لە پرۆسەی کاڵابییەنی.

دە ئی رەوەنە، ئەو کاڵەێلە ک ددرن وە جی کادوو، هەر چێ بهەرزتر و قیمەتی‌ترەو ببن و وە رەنگ و راز فرەترێ ئەڵڕازرن، ئاێمەێلەیش ئەوڕەسن ک دووس داشتن خوەیان فێشتر وە یەکتری نیشان دانە.

ئایمەێل ئی سەردەمە چمان هیچ دڵ دە سینگێیان نەماگە و عاتفەێ ئەڕا عاشق بیین نەدیرن و عشق و عاشقی ئەوان، دە عشقێیان وە کادوو سەنین دکەفێگە دەر ئوو ژیانێگ سارد و سڕ و ماشینی ئمڕووژین و بێ‌هەست ک چەمەرە داگە وە دەورێیان، زرگ گرتگە ئەڵە گیانێیان و ئایمەێلە ئێقە بێ‌ئێحساس کردگە ک چمان نام‌قەێ جەڕاننە ئەڕا یە ک دوروسی، پاکی و دڵپاکی و دڵداری و دڵدادەگی راسکانی و ئایمەتی گشتێ لە ناوە ببەێ.

واڵنتاین، ئی یە چۆنە تەڵەزم مەردمەگە کردگە و فریوانگەسەیان ک یە خوەێ بییەسە ویترینێ ئەڕا ئەوسڕین عاتفە و هەست ئایمانە.

related