ژن داڵگ ئازادیە

Category: وتـار

Date: 2021-01-14T08:25:34+0000
ژن داڵگ ئازادیە

هەڵبەتە گشت باوەتیگ مێژووییگ دیرێد، و باوەت ئازادی بایەدە مێژووییگ لە پەروەردەی ئازادیخوازانە بیاشتاد، ک بوودە بنەمای گەلیگ پێشکەفتگ.

گەلیش لە تاکەگان دروس بوود، و هەر تاکیک لەی گەلە هەڵبەت لە خیزان و خانوادەیگ دروس بوود، ئەراوە، هەر پەروەردەیگ وەەبی گومان لەو خیزانە وەرگرێد.

باوگ و داڵگ، جوور دوو مامووستا پەروەردەی ئەو رووڵەیلە دەن، و ئەوانیش لە بنچینەی کەلتووریگ پەروەردەی خوەیان وەرگردنە، و ئەو کەلتوور و ئەزمووونە کاریگەری خوەی لەبان رووڵەگان نشان دەن.

ئیجا، بایەدە بزانیمن کام لە باوگ و داڵگەگە کاریگەری لەبان هەست ئازادی نەوەگان دیرێد، ک هەمیشە داڵگ هەنای مناڵەیلی هەڵەیگ بکەن، خوازێد سڕپووی بکەێد، تا ئەوەنە چارەسەر بوود، وفرەی داڵگەگان نێخوازن باوگەگە لەی هەڵە ئاگادار بوود، چ لەرخ سزای سەختیگ لەلایەن باوگەگە لەبان رووڵەگەی، یا لەوەر ئەوە ک باوگەگە وەچەو کەمیگ نەنووڕرێدە ئی رووڵە.

باوگەگە، خوازێد هەمیشە ئی رووڵەیلە لە ژیر دەسەڵات خوەی بمنینن، تەنانەت دویای ئەوە ک گەورايش بوون و هاوسەرگیری کەن، بەڵکم فرە لە باوگەیل هەس خوازن خوەیان ناو ئەرا مناڵ مناڵیان پەسەن بکەن، و خوازن هەمیشە ئی رووڵەیلە وە سڵای خوەی رەفتار بکەن.

یەک جیوازی فرە ناسکیگ هەس لەناوبەین باوگ و فەرزەنی، و ئاغا و نەوکەری، وهیمان فرە لە باوگەیل ئەو جیوازیە نێزانن، ک نووڕنە فەرزەن خوەیان جوور کوەیلەیگ یا نەوکەریگ ک بایەدە لە گشت گەورا و بویچگیگ وە سڵای باوگەگە وەڕیەو بچوود.

ئی هەستە لە باوگەگان وەرانەوەر فەرزەنەگان، نەوەی نەوکەریگ دروس کەێد، ک قەت ئازادیخوازی وەپیان نێکریەێد، بەڵکم داڵگ هەمیشە داوان ئازادیە.

related

لە سیپەی دێمۆکراسی عێراق شانسی عەرەب لە دایک دەبێ

Date: 2020-12-29 14:37:39
لە سیپەی دێمۆکراسی عێراق شانسی عەرەب لە دایک دەبێ

شەوچلە و یەڵدا، سەرەتای ئستوورەیل زمسانی کوردەیل

Date: 2020-12-20 20:17:05
شەوچلە و یەڵدا، سەرەتای ئستوورەیل زمسانی کوردەیل

یەڵدا و نەنگە سەرما دە کوردەواری

Date: 2020-12-20 22:08:07
یەڵدا و نەنگە سەرما دە کوردەواری