ڤالانتاین.. یاد دووسی یا زیایکردن کارەساتەیل!

ڤالانتاین.. یاد دووسی یا زیایکردن کارەساتەیل!
2024-02-14T12:57:58+00:00
فاتیمە سەڵاح ئەرکەوازی/ لەسەرانسەر جەهان ئمڕوو 14 شوبات رووژیگ جیاواز و تایبەتە، فرەیگ لە کافێ و رێستورانتەیل و شوینەیل جیاواز وە کەرەستەیل جوانکاری  رەنگ سوور ئامادەکاری ئەرای کەن و جویر رووژیگ تایبەت رێز لەلی گرن.

کۆمەڵگەی ئیمەش بیبەش نییە لەی یاد کردنە، ڤالانتاین هاتێ مانای رەنگین و جوانیگ بوەخشێد، لەی رووژە هاتێ کەسیگ بتوەنێد گوزاشت لەو هەس دووسداشتنە بکەێد کە هاناو دڵی وەرانوەر کەسیگ، کە هەرچەن وە رای من دووس داشتن هن یک رووژ نییە، و ئەرا خوەشتواستن کەسیگ  گشت رووژیگ ڤالانتاینە.

سەرەڕای جوانی ئێ رووژە هاتێ دەیان رووژ سیا و کارەساتبار وە دویای خوەی بارێد، سەدان دویەت و کوڕ ناخاڵە لەی رووژە لە داب و نەریت کۆمەڵگا و ئاینیمان لابیەن، یەیش بوودە کارەساتیگ ئەرا لەدویا رووژی.

ئمڕوو کە رووژ ڤالانتاینە وە رێککەفت چەقەی نیمەڕوو کارم کەفتە دەێشت هەرچەن کەشوهەواگە ئەور و واران بوی و کزەی سەردی پیرەژن رەقەو کەریگ داشت، لەڕی گلەوخواردنم ئەرا ماڵ چەوم کەفتە دویەتەیلیگ تازە ناخاڵە هاتێ 13 ساڵ زیاتر نەیاشتوون وە بزە  خەنین و پڕ لە دەس لە دیاری وە جادەیلە هامشوو ئەکردن، هەر رووژیگ تر جویر ئمڕوو زوقوم بویاتاد تا سەر کویچەی ماڵیش نیەچوود باوجی ئمڕوو هەس وە وارانیش نیەکەێد لە خوەشی دیاریەیل ناو دەسی.

هەر ئەو ختە بوی وەرد خوەما وتم وەڕاسی کارساتە نەک جاریگ دە جار دویەتەیلیگ مناڵ چوین داڵگیان وە دڵیەو هاتیە وە چەقەی نیمەڕوو و کزەی زوقوم و واران لەماڵ بانە دەر چ بیانویگ هیشتیە داڵگە رازی بوود دویەتە وە تەنیا بچوودە دەر وە تایبەت لەی رووژە کە سەدان و بگرە هەزاران کەس وە هەڵە یادی کەنەو، کە هەڵبەت ئاشکەراس سەرچەوەی هاتن دیاریەیلە وە لاین رەگەز وەرانوەرە، کە مناڵکاریگ جویر خوەیە!.

ئەوەگ هەوەجە کەێد ئیمە رووشنایی بخەینە بانی، بایەد داڵگ و باوگەیل فرەتر هووشیارەوبوون و گرنگی وە پەروەردەی مناڵەیل ناخاڵەیان بیەن ئیمەی داڵگ  و باوگ وەرپرسیمن لەبان گشت ئەو چشتەیلە مناڵەیلمان ئەنجامی دەن، توەنیمن پەروەردیگ دروستریان بکەیمن، لەجیای ئەوەگ لە رووژ ڤالانتاین دڵداری خوەی ئەرا کەسیگ بیگانە نیشان بەێد لەو تەمەن کەمە توەنێد دووسی خوەی وەگەرد ئەندامەیل خێزانەگەی بەشەوکەێد و دیاری لە باوگ و داڵگیەو وەربگرێد، چوینکە وەراسی کارەساتە مناڵیگ لەو تەمەنە ئەرا دوو دیاری بی نرخ خوەی بکەێدە ژیر دەس گورگیگ ورسگ.

Shafaq Live
Shafaq Live