ئوباما، رکورد شکان

Category: هونه‌ر

Date: 2020-11-20T14:50:38+0000
ئوباما، رکورد شکان

شه‌فه‌ق نیوز- کتاو ویر و خاترات (باراک ئوباما) سه‌رۆک کومار ئه‌وسای ئامریکا، ده یه‌کم رووژێ ک هات وه بازار، بان هه‌شتسه‌د و نه‌وه‌د هزار گله له‌ێ فرووشریا و دا نوای گله‌شمار فرووش کتاوه‌یله‌ی (میشل ئوباما) ژنه‌ی خوه‌ێ ک نام کتاوه‌ی (بیین) بی.

related