رامش، ژن دەنگ‌بێژ ئێرانی، دە دوورەوڵات، مرد

Category: هونه‌ر

Date: 2020-12-12T20:54:36+0000
رامش، ژن دەنگ‌بێژ ئێرانی، دە دوورەوڵات، مرد

شەفەق نیوز- خانم رامش، گوورانی‌چڕ ژن ئێرانی دە هەفتا و چوار ساڵان مرد.

ئی ژن هونەرمەند خاون شێوازە ک دۆمای شوڕش ئێران، وای و چگە ئنگلیس و ئامریکا، دۆمای دەرهانتێ لە ئێران، دی گوورانی نەخوەنست.

related

"نوون عشق" هاتە دەر

Date: 2021-02-09 06:51:36
"نوون عشق" هاتە دەر

بێ‌ڕێزی وە سان قەورەگەێ موحەمەد ماملی

Date: 2021-01-08 18:53:04
بێ‌ڕێزی وە سان قەورەگەێ موحەمەد ماملی

دژمینێگ خراو وە سلبریتییەێلە

Date: 2021-02-09 16:48:37
دژمینێگ خراو وە سلبریتییەێلە

"دە بان باڵ سیمرخ"

Date: 2020-10-13 20:17:41
"دە بان باڵ سیمرخ"

یادگارییەێ جەنگ جەهانڕوو دە کرماشان

Date: 2021-01-11 18:12:01
یادگارییەێ جەنگ جەهانڕوو دە کرماشان

مانگ هەڵات

Date: 2021-02-12 19:40:14
مانگ هەڵات

گلەو داین گەورییەیل هەخامەنشی

Date: 2020-12-13 16:46:05
گلەو داین گەورییەیل هەخامەنشی

نامگیری "داڵاهوو" وه نام شار ته‌مووره

Date: 2021-01-12 08:58:26
نامگیری "داڵاهوو" وه نام شار ته‌مووره