ئەکتەر دیاریگ ئیرانی کووچ دویایی کرد

ئەکتەر دیاریگ ئیرانی کووچ دویایی کرد
2024-04-02T07:13:31+00:00
شەفەق نیوز/ لەدویای مەنن ماوەیگ لە خەسخانە ئەکتەر ناودیار ئیرانی رەزا داود نەژاد وە بیماری کووچ دویایی کرد.

وەپای ڕاپۆرتیگ "Mehr News" ڕەزا داود نەژاد دویای ماوەیگ مەنن لە خەسخانە لەوەر بیماری هەوکردن خوین لەتەمەنن 44 ساڵ کووچ دویایی کرد.

عەلیرەزا داوود نژاد، وەڕێوەبەر سینەما و تەلەفزیۆن ئیران و باوگ رەزا داود نژاد،  لە گوزەشتە راگەیاندبوی کوڕەگەی لەوەر هەوکردن خوین لە خەسخانە مەنییە و ها لەژیر چەودێری و چارەسەر وەرگرێد.

ڕەزا داود نەژاد لە ساڵ ١٩٨٠ لەداڵگبویە، هەر لە تەمەن منداڵی دەس وکار سینەما کردیە بەشداری لە چەندین فلیم و زنجیرە کردیە لە دیارترینیان برتیتیە لە  ( متهم گریخت، مصائب شیرین ، مرهم ، خیابان های آرام، زندگی به شرط خنده ).

Shafaq Live
Shafaq Live