هووکار زوی لە هویرەوچگن چەس؟

هووکار زوی لە هویرەوچگن چەس؟
2024-05-12T09:29:38+00:00
شەفەق نیوز/ فرە کەس وە دەس زوی لە هویرەوچگن ناڵن و کە کاریگەری وەبان ژیان رووژانەیان دروسکردیە، و مینەی ری چارەیگ ئەرای کەن.

لە باوەتیگ ماڵپەڕ " altibbi" ، دیارترین ئەو هووکارەیلە دەسنیشان کردیە کە هووکارن ئەرا زوی لە هویرەوچگن، جویر:

 

١. سترێس و فشارە دەروونییەیل

فشارە دەرینیەیل کاریگەری وەبان توانای تەرکیزکردن و وەهویرەوهاوردن دیرێد، هنای دەروین نارامە و سەرقاڵ دڵرەواکێ و فشار دەروینیە هاتێ سەرنجداین و هەڵگردن زانیاری ئەرای قورسترەوبوود.

٢. کەمخەوی و شەکەتی

کەمخەوی کاریگەری وەبان کارکردن مێشک و یادەوەری بوود، هەنای کەسیگ شەکەت بوود هاتێ دویزکردن ئەرا قورس بوود نیەتوەنێد  زانیاری وە دروسی وەربگرێد.

٣. هووکار تەندروسی

بڕیگ حالەت تەندروسی بوودە هووکار زوی لە هویرەوچگن ئەرا نموونە تێکچگن هۆرمۆنەیل جویر تێکچگن  غودەی دەرەقی یا بەرزی پەستان خوین کاریگەری وەبان مێشک و هویرمان دیرێد.

  هەبێت.

٤.  خوو ناتەندروست

بڕیگ خوو ناتەندرس هەس جویر سیگارکیشان و نووشەمەنی کحولی وە رێژەی فرە، بوودە هووکار کاریگەری وەبان کارەیل مێشک و هویرمان.

Shafaq Live
Shafaq Live