هووشدارییگ ئەرا کەسەیلیگ خوەراکەیل خێرا خوەن

هووشدارییگ ئەرا کەسەیلیگ خوەراکەیل خێرا خوەن
2023-11-20T13:35:26+00:00
شەفەق نیوز/ پزیشک و پسپۆرەیل لە نووترین توێژینەوەیان ئەرایان دەرچگە ئەو کەسەیلە لە خواردن خوەراکەیل فاست فوود زیاچگن کەن و پارێز نیەکەن وە ئەگەر فڕەو تویش فرامووشی تێن.

خواردن فاستفوود كاریگەریی بەدیگ دیرێد لەبان خانەیل مێشک  و مێشك لەوبەشیەی وەهویرهاتن هویرمانەیل  و ئەمارکردن زانیاری نوویەیل تویش گیچەڵ کەێد.

Shafaq Live
Shafaq Live