پەنج خوو هیلێد لە تەمەن خوەد گەورەتر دیار بەێ

2023-01-23T09:22:24.000000Z

شەفەق نیوز/ بڕیگ خوو سادەی رووژانە هەس ک هەڵەن ئەگەر وە وەردوامی ئەنجام بیریەن بوونە هووکار ئەوەگ پووس زوویتر پیر بوود و گەورەتر لە تەمەن خوەد دەربکەفێ.

ماڵپەڕ "الیوم السابع" لە باوەتیگ دیاری پەنج خوو کردیە ک هووکارن ئەرا گەورە دەرکەفتن لە تەمەن خوەد، ک بریتین لیانە:

١. شێدارنەکردنەوەی پووس و هیشتنی وە هشکی.

٢. پاکەونەکردن  ماکیاژ وەرجە خەفتن.

٣. زیادەڕۆیی کردن لە تەقشیرکردن پووس ک هیلێد وەوردی چینە بانەگەی پووس شەق بوەێد.

٤. فرە خواردن شەکر و نمەک.

٥. کەم نووشین ئاو.

Shafaq Live
Shafaq Live