میرسیدیس فرووشتن ماشینەیل کارەبایی لە ٢٠٢٢ دووقاتەو کرد

میرسیدیس فرووشتن ماشینەیل کارەبایی لە ٢٠٢٢ دووقاتەو کرد
2023-01-22T09:35:46+00:00
شەفەق نیوز/ ماشینەیل میرسیدیس بینز، لە چوارەم چارەک ساڵ ٢٠٢٢، فرووشتنەیل جەهانیی رەسیە نزیکەی ٥٤١ هەزار ماشین، ک وە ١٧ لەسەد لە خود ماوەگەی پارەکە زیاترە، ک کۆمپانیاگە لە ساڵ ٢٠٢٢ نزیکەی ٢.٤٢ مەلیۆن ماشین فرووشتیە، وەیەوە ١ لەسەد لە ساڵ ٢٠٢١ کەمترە.

فرووشتن ماشینەیل کارەبایی میرسیدیس بینز و سمارت لە ساڵ ٢٠٢٢ رەسیە نزیکەی ٣١٩ هەزار ماشین، ک وە ئاست ١٩ لەسەد لە ساڵ ٢٠٢١ زیاترە.

وەگورەی فرووشتن ٤٢.٢ هەزار ماشین کارەبایی، هاتێ کۆمپانیاگە لە ساڵ ٢٠٢٣ بتوەنێد ٢٠٠ هەزار ماشین بفرووشێد.

  

Shafaq Live
Shafaq Live