سی و دو ساڵ خوازمەنی‌ کردن

Category: هه‌مه‌ڕه‌نگ

Date: 2021-04-08T05:30:06+0000
سی و دو ساڵ خوازمەنی‌ کردن
شەفەق نیوز- ژن و پیاگێگ کێودەشتی، دوماێ سی و دو ساڵ، ئاخرێ وەرد یەکتری ژناشووی کردن.

کیوومەرس ئوو تووران تەیمووری، دو میمیزاێ کێودەشتی بینە ک لە سی و دو ساڵ پێشەو ک پیاگە هێژدەساڵان بییە هە یەکتری خواستنە و بنەماڵەێ دۆتەگە ناڕزا بینە و نەهیشتنە ک ئی دو ئەویندارە وە یەکترەکی بڕەسن.

هە لەو وەختە تا ئێسە ئی خوازمەنی‌کەرانە هە دریژە داشتگە ئوو هڤدە ساڵ وەر ژە یە، باوان دۆتەگە وە خاتر خوازمەنی کردن بان ئەڵ بان، شکایەت لە پیاگە کردنە و خستنەسەێ وە زندان، هەرچەن ک دوماێ دەرهاتن لە زندانیش ئی دوانە دەس‌ئەڵگر لە یەک نەبینە.

ئمساڵ، ئاخرێ وە راوفە ناین دوسەد خوازمەنی‌کەر لە ئاواییەگە، ماڵ باوگ دۆتەگە دڵاهاوردن ئوو دانەێ وەێ و سوورێیان کریا.

نیەرینجگە و ملجەڕی پیاگە ئوو شوو نەکردن و جواو کردن چەنی چەن خوازمەنی‌کەر وە دەس ژنەگە، ئوو بردن ئی هەمگە ئایمە دەو کوێخایی‌کەرانە دوماێ ئیەو هەمگە ساڵە، دە دنیا بێ‌وێنەسە.

related

ده پیرانشار ، خرسێ ئایمێ ئه‌ڵدڕی

Date: 2020-09-12 15:23:13
ده پیرانشار ، خرسێ ئایمێ ئه‌ڵدڕی

دەسینگەی زیوییە دکرێگە ئلمانێگ

Date: 2021-03-20 19:42:49
دەسینگەی زیوییە دکرێگە ئلمانێگ

دەوڵەمەنترین ئایمەیل بان زەمین

Date: 2020-12-19 14:54:00
دەوڵەمەنترین ئایمەیل بان زەمین

سەمایگ رووشنایی ئەرا دوو کونای سیا

Date: 2021-04-16 13:26:01
سەمایگ رووشنایی ئەرا دوو کونای سیا

عەراوستان سوعوودی و ئەبەرشارێ ئەڕا بانان

Date: 2021-02-11 08:19:30
عەراوستان سوعوودی و ئەبەرشارێ ئەڕا بانان

راسە جاروبار خوین لە چەو وارێد؟

Date: 2020-09-26 14:43:17
راسە جاروبار خوین لە چەو وارێد؟

کونسرت کوردی ئانلاین

Date: 2021-03-21 16:18:41
کونسرت کوردی ئانلاین

ڤیدیۆ.. رۆبۆڕتەیلیگ ئەرا سەر ساڵ نوو سەمای رەنگینیگ کەن

Date: 2020-12-30 18:12:23
ڤیدیۆ.. رۆبۆڕتەیلیگ ئەرا سەر ساڵ نوو سەمای رەنگینیگ کەن