ده پیرانشار ، خرسێ ئایمێ ئه‌ڵدڕی

Category: هه‌مه‌ڕه‌نگ

Date: 2020-09-12T15:23:13+0000
ده پیرانشار ، خرسێ ئایمێ ئه‌ڵدڕی

شەفەق  نیوز/ ره‌ییس بیمارستان پیرانشه‌هر وت: هرچێ ده بان‌بڵنییه‌یله‌ی پیرانشه‌هر، هه‌ڵامات پیاگ په‌نجا و په‌نج ساڵانێ هاوردگه و ده‌س و په‌لێ زامدار کردگه.

ئی هرچ عه‌سه‌بانییه، ده شاخ کێوه‌ی کانی‌لووسه، بییه و ئێسه ها بیمارستانه و هازاسه.

related

گرانترین مانگای دنیا

Date: 2021-02-11 19:48:12
گرانترین مانگای دنیا

راسە جاروبار خوین لە چەو وارێد؟

Date: 2020-09-26 14:43:17
راسە جاروبار خوین لە چەو وارێد؟

ڤیدیۆ.. رۆبۆڕتەیلیگ ئەرا سەر ساڵ نوو سەمای رەنگینیگ کەن

Date: 2020-12-30 18:12:23
ڤیدیۆ.. رۆبۆڕتەیلیگ ئەرا سەر ساڵ نوو سەمای رەنگینیگ کەن

ئاوایی ک بییەسە دڵخواز ئەڕا ژیان

Date: 2021-02-14 15:33:32
ئاوایی ک بییەسە دڵخواز ئەڕا ژیان

ماشینیگ توانای بڕین نیم جهان وە یەک لەتر سووتەمەنی دیرێد

Date: 2020-11-16 17:53:18
ماشینیگ توانای بڕین نیم جهان وە یەک لەتر سووتەمەنی دیرێد

خا، وە چل هزار دولار

Date: 2021-01-11 08:00:38
خا، وە چل هزار دولار

هوڵەندیش رچکیا

Date: 2021-02-18 11:24:58
هوڵەندیش رچکیا

لە کار جیوازیگ.. چێشتخانەیگ عراقی پەنا وە رۆبۆرت بەێد

Date: 2020-11-19 17:26:21
لە کار جیوازیگ.. چێشتخانەیگ عراقی  پەنا وە رۆبۆرت بەێد