داوەزین کەمیگ نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد و هەولێر

2023-01-23T13:24:22.000000Z

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو دوشەممە، وەگەرد بەسیان  بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزی.       

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد، لە وەخت وەسین 158500 عێراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن، شەوەکی ئمروو 162800 وەرانوەر 100 دۆلار.    

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد داوەزیا، نرخ فرووشتن رەسیە 159000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی،  و نرخ سەنینی رەسیە 158000 دینارعراقی .    

لە هەولێریش وەگەرد بەسین بۆرسە نرخ دۆلار داوەزین توومارکرد ک نرخ فروشتنی رەسیە 160500دینار ئەرا 100 دۆلار، و نرخ سەنین رەسیە 160475 دینار لە وەرانوەر 100 دۆلار.

Shafaq Live
Shafaq Live